Radovi u toku : Vodosnabdevenje Beograd

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Radovi u toku : Vinarija Despotika

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Kako stvarno biti društveno angažovana kompanija?

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Radovi u toku : Vodosnabdevenje Beograd

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Novi projekti na proleće 2023. godine

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Radovi u toku : Vinarija Despotika

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Kako stvarno biti društveno angažovana kompanija?

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Radovi u toku : Vodosnabdevenje Beograd

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude. 


Pogledajte slike našeg novog projekta koji će biti pušten u pogon na proleće 2022. godine

Nedavna pandemija je dovela do zastoja u radu mnogih industrija, među kojima je bila i izgradnja novih fabričkih prostrojenja, što je ugrozilo egzistenciju mnogih naših radnika u inostranstvu.  

3D Solutions je poznat kao društveno angažovana kompanija kojoj su radnici na prvom mestu. Zato smo i ovaj put reagovali i potrudili se da svim radnicima koji su nam se obratili za pomoć pružimo adekvatan angažman ili da ih preporučimo za poslove i na taj način im pomognemo u teškim vremenima.  

Verujemo da su naši radnici naši najbolji ambasadori i garancija da će posao biti urađen profesionalno i u dogovorenom roku. Firma se po ljudima poznaje, a 3D Solutions ima dobre ljude.